← Tornar

El teu espai personal

Un espai amb tots els continguts i recursos digitals que necessites per a dinamitzar els projectes.

veure demo

Gestió

• Guia metodològica

• Guia del projecte

• Programació del projecte

 

 

 

Avaluació

• Rúbrica del projecte

• Registres d’observació

• Qüestionaris

• Pauta d’avaluació del producte final

• Pauta d’avaluació del portfoli

• Pauta per a l’avaluació del projecte

 

 

Alumne

• Quadern de l’alumne

• Revista

• Biblioteca del projecte:
    - Experiments
    - Galeria d’imatges
    - Animacions i vídeos
    - Seqüències didàctiques

 

 

 

Recursos

• Mural del projecte

• Organitzadors de destreses

• Murals de rutines de pensament

• Fitxes de planificació de les sessions

• Diari d’equip

• Recursos per a la gamificació

 

 

Copyright © grupo edebé 2018