← Tornar

Edebé PROJECTES INFANTIL

Amb edebé projectes  l'alumne és el veritable protagonista del treball a l'aula: investiga, crea, presenta... aprèn!

Connecten amb la realitat i l'entorn dels alumnes, amb els seus interessos i les seves motivacions.

 

Faciliten l'atenció a la diversitat.

 

Són projectes amb un enfocament interdisciplinari.

 

 

Fomenten l'aprenentatge per descobriment.

Potencien les competències i habilitats del segle XXI.

 

 

Faciliten la integració d'altres metodologies actives (rutines i destreses de pensament, gamificació, treball cooperatiu).

 

 

Atenen la formació integral de la persona.

 

En els projectes d'edebé, la coavaluació, l'autoavaluació i l'avaluació autèntica cobren un veritable significat.

Copyright © grupo edebé 2018