edebé projectes presenta una col·lecció de 16 projectes pensats per a ajudar-te a aplicar l’Aprenentatge Basat en Projectes a classe d’una forma més fàcil. L’aprenentatge es converteix en una experiència de construcció interior.

Els alumnes aprenen a aprendre, una valuosa habilitat que els acompanyarà durant tota la seva vida.

TREBALLAR PER PROJECTES

L‘Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en la investigació i la reflexió per part de l’alumne, una realitat instal·lada en moltes escoles que han adoptat còmodament la fórmula d’apropar el coneixement als alumnes d’una manera experiencial i innovadora.

projectes
realment
innovadors