L’AVALUACIÓ EN ELS PROJECTES

Els projectes edebé et faciliten les eines necessàries perquè l’avaluació resulti una tasca fàcil.

L’avaluació a edebé és:

Autèntica

Centrada en l’avaluació de l’actuació o realització d’una tasca rellevant i complexa.

Competencial

L’eix central són les «competències clau». A més de valorar el domini dels continguts, l’avaluació ajuda a desenvolupar les habilitats interpersonals (pensament crític, cooperació, comunicació i resolució creativa de problemes).

Contínua

S’atén al procés (participació, actitud, iniciativa, col·laboració…) i als resultats de l’aprenentatge.

Global

Integra diferents àmbits (lingüístic, matemàtic, social, artístic, personal…) utilitzant instruments diversos (registres d’observació, qüestionaris, portfoli…).