El teu espai personal

Un espai amb tots els continguts i recursos digitals que necessites per a dinamitzar els projectes.

Alumne

 • Quadern de l’alumne
 • Revista
 • Biblioteca del projecte
 • Mapa mental
 • Biblioteca de recursos

Recursos

 • Mural del projecte
 • Organitzadors de destreses
 • Murals de rutines de pensament
 • Fitxes de planificació de les sessions
 • Diari d’equip
 • Recursos per a la gamificació

Gestió

 • Guia metodològica
 • Guia del projecte
 • Programació del projecte

Avaluació

 • Repte
 • Investiguem
 • Creem
 • Presentem
 • Pauta per a l’avaluació del projecte
 • Rúbrica del projecte