Instruments per a l’avaluació

EDEBÉ PROJECTES et facilita diferents eines d’avaluació per a utilitzar al llarg del projecte.

separador-form

¿Quieres saber cómo mejorar en la integración del ABP en tu centro?

  Rúbrica del projecte

  Integra les valoracions aportades pels diferents instruments.

  Ponderació del mestre/a

  Autoavaluació

  (fitxes finals del quadern de l’alumne)

  Coavaluació

  (orientada en la Guia del projecte)

  i al final…

  Valoració del projecte

  Eina pràctica perquè la totalitat dels mestres valorin el projecte en conjunt i

  prenguin les decisions oportunes.