Edebé PROJECTES INFANTIL

Amb edebé projectes l’alumne és el veritable protagonista del treball a l’aula: investiga, crea, presenta… aprèn!

Connecten amb la realitat i l’entorn dels alumnes, amb els seus interessos i les seves motivacions.

Faciliten l’atenció a la diversitat.

Són projectes amb un enfocament interdisciplinari.

Fomenten l’aprenentatge per descobriment.

Potencien les competències i habilitats del segle XXI.

Faciliten la integració d’altres metodologies actives (rutines i destreses de pensament, gamificació, treball cooperatiu).

Atenen la formació integral de la persona.

En els projectes d’edebé, la coavaluació, l’autoavaluació i l’avaluació autèntica cobren un veritable significat.