← Tornar

avis legal

Aquest avís legal regula l'ús dels diferents portals que el GRUP EDEBÉ posa a disposició dels usuaris d'internet, mitjançant la seva exhibició directa o per mitjà d'enllaços, de l'accés als diversos continguts, informacions i serveis que ofereixen i l'ús dels quals queda subjecte a les condicions d'ús aquí especificades. L'accés a aquests implica l'acceptació sense reserves, per part de l'usuari, de les condicions següents.

 

1. Qui som

En virtut d'allò estipulat a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, facilitem la següent informació general i de contacte sobre l'entitat que gestiona els webs:

" EDICIONS DON BOSCO-GRUP EDEBÉ

Passeig de Sant Joan Bosco, 62

08017 Barcelona (ESPANYA)

Tel.: +34 932037408

Correu electrònic: marketing@edebe.net

NIF: R/0800889-H

Dades d'inscripció en el registre d'entitats religioses: 1533-1-SE/B

 

2. Condicions d'ús

L'usuari es compromet a utilitzar aquests webs, els seus continguts i els seus serveis de conformitat amb la Llei, aquest avís legal, els bons costums i l'ordre públic. Igualment, l'usuari s'obliga a no emprar-los amb fins o efectes il·legals o il·lícits, així com de manera que resultin lesius per a la imatge, els interessos o els drets del GRUP EDEBÉ o de tercers, o de qualsevol manera que pogués danyar, inutilitzar, deteriorar o fer inaccessible el web, els seus continguts i els seus serveis per part d'altres usuaris.

GRUP EDEBÉ adopta mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l'existència de virus. Tanmateix, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són enterament fiables i que, per tant, GRUP EDEBÉ no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en el seu dispositiu.

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús d'aquest web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que s'hi registrin poden participar en els espais de comunicació del web (fòrums, taulers d'anuncis o de missatges, xat, xarxes socials, etc.), atenint-se en tot moment a normes de conducta basades en el respecte a la legalitat i a la resta d'usuaris. Els usuaris i visitants seran els únics responsables del contingut dels seus missatges en els espais de comunicació. GRUP EDEBÉ no es fa responsable del contingut ni de les opinions vessades o enviades pels usuaris.

Per poder accedir a la intranet, l'usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d'usuari i una clau d'accés que haurà d'introduir al web.

GRUP EDEBÉ no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que pugueu fer-ne com a usuaris. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que se subministrin per a l'accés com a usuari, impedint-ne l'ús indegut o l'accés per part de tercers.

Assumiu la responsabilitat de les dades que subministreu sota el vostre nom d'usuari i utilitzeu la informació proporcionada en els espais de comunicació al vostre compte i risc.

GRUP EDEBÉ es reserva el dret a eliminar en qualsevol moment el contingut dels espais de comunicació que siguin il·lícits o que incompleixin les condicions d'ús aquí recollides. En tot cas, la responsabilitat legal correspondrà a la persona que realitzi la infracció.

Tanmateix, queda rigorosament prohibit l'ús d'expressions incorrectes, denigrants, difamatòries o insultants tant contra els usuaris del servei com contra tercers. Així mateix, queden prohibides la difusió de continguts de caràcter racista, sexista, pornogràfic i violent; la propaganda de sectes; l'apologia del terrorisme i, en general, tot el que inciti a la il·legalitat o sigui contrari a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, a l'ordre públic, a la bona fe i als drets humans. De la mateixa manera, queda prohibit introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o programes susceptibles de danyar els sistemes físics o lògics del GRUP EDEBÉ.

 

3. Drets de propietat intel·lectual

Tots els continguts d'aquest web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual.

En cap cas, l'accés a la pàgina implica una renúncia, transmissió o cessió total o parcial d'aquests drets, ni concedeix cap dret d'ús, reproducció o comunicació dels continguts sense l'autorització del GRUP EDEBÉ, per la qual cosa qualsevol ús no autoritzat d'aquests, mitjançant la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació per a fins diferents de l'ús personal i privat, suposa una vulneració d'aquests drets.

Únicament es podrà descarregar material contingut en aquest web per a ús personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d'autor i de marques i altres drets de propietat.

La informació, els materials, els continguts o les observacions que l'usuari faciliti al GRUP EDEBÉ es consideraran no confidencials, reservant-se aquest el dret a utilitzar-los de la manera que consideri més adequada. L'usuari garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al GRUP EDEBÉ a través del lloc web no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

 

4. Drets de propietat industrial

Aquest web conté representacions gràfiques de marques registrades, marques notòries i/o noms comercials, seguits o no del símbol ©, entre les quals destaca la marca EDEBÉ, així com altres signes distintius comercials del GRUP EDEBÉ. L'accés a aquest web no comporta la concessió de cap tipus de llicència parcial o total a l'usuari en relació amb la reproducció, la transformació, la comunicació pública o l'ús dels drets de copyright, que queda estrictament prohibit. Qualsevol ús dels drets de copyright amb caràcter públic i/o comercial implicarà una infracció dels drets de copyright i, donat el cas, estarà subjecte a les accions previstes a la Llei 17/2001, de marques.

 

5. Llocs web enllaçats

GRUP EDEBÉ avisa que els enllaços a altres pàgines (links) que apareixen en els seus llocs web tenen la finalitat exclusiva d'informar l'usuari sobre un tema concret i això no comporta l'existència de cap tipus de vinculació o d'acord entre GRUP EDEBÉ i els titulars dels llocs web enllaçats, ni la recomanació o suggeriment d'accedir al seu contingut, o de contractar els serveis i/o productes que s'hi comercialitzin, promocionin o recomanin.

GRUP EDEBÉ desconeix completament el contingut i els productes i/o serveis comercialitzats, promocionats o recomanats en els llocs web enllaçats i, per consegüent, declina qualsevol responsabilitat per la qualitat, la falta d'actualització o l'error d'aquests elements.

En cas que algun usuari tingui coneixement de la possible il·licitud o de la inadequació del contingut, dels productes i/o dels serveis comercialitzats, promocionats o recomanats en els llocs web enllaçats, aquest usuari podrà comunicar-ho a GRUP EDEBÉ a l'efecte que aquest avaluï si ha de desactivar l'enllaç corresponent.

 

6. Responsabilitats

GRUP EDEBÉ procura que les dades i característiques del seu catàleg i productes, així com els altres continguts d'aquest web, estiguin raonablement actualitzats; tanmateix, no garanteix l'exactitud ni exhaustivitat o actualitat d'aquesta informació, que ha de ser presa com una referència i que pot variar sense previ avís.

GRUP EDEBÉ declina, així mateix, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, desconnexions, endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a internet, així com pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'aquest GRUP.

GRUP EDEBÉ declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació d'aquest web procedent de fonts alienes i dels continguts no elaborats per aquest, així com del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent.

 

7. Comerç electrònic

La utilització dels serveis de botiga a internet dels llocs del GRUP EDEBÉ pressuposa, en tot cas, l'adhesió a les condicions generals de compra. És convenient que l'usuari llegeixi aquestes condicions generals abans de procedir a realitzar alguna compra.

 

8. Lleis i disposicions aplicables

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta política de privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest web, serà la llei espanyola.

 

9. Política de confidencialitat i tractament de les dades de caràcter personal (FORMULARIS)

L'usuari autoritza a GRUP EDEBÉ el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament a través de formularis i el correu electrònic, per al seu ús amb fins promocionals, informatius i estadístics per part d'aquest.

L'usuari accepta que les seves dades poden ser cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a entitats del GRUP EDEBÉ, així com a les seves filials i empreses participades, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li sigui comunicada cada primera cessió que s'efectuï als esmentats cessionaris.

Els menors de 14 anys hauran d'estar autoritzats pels seus pares o tutors legals. En tot cas, es recomana als pares, tutors o representants legals dels usuaris menors d'edat que consultin en tot moment les condicions d'ús dels portals del GRUP EDEBÉ. En cap cas, GRUP EDEBÉ demanarà dades dels menors que permetin obtenir informació sobre els altres membres del grup familiar, o sobre les característiques d'aquest, com les dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altra dada, sense el consentiment dels titulars d'aquestes dades. Tanmateix, es podran demanar les dades d'identitat i adreça del pare, mare o tutor amb l'única finalitat d'obtenir l'autorització prevista anteriorment.

El fitxer creat està ubicat en els sistemes automatitzats de les oficines centrals del  GRUP EDEBÉ, Passeig de Sant Joan Bosco, 62 - 08017 Barcelona (Espanya), sota la supervisió i el control del Departament de Sistemes del GRUP EDEBÉ, que assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per a protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació aplicable.

Qualsevol persona pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita, adjuntant una fotocòpia del seu DNI, dirigida al Departament de Màrqueting del GRUP EDEBÉ, ubicat al Passeig de Sant Joan Bosco, 62 - 08017 Barcelona (Espanya), marketing@edebe.net, o fent ús dels botons aplicatius que es posen a disposició al mateix web.

S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó "ACCEPTO", que es troba en els formularis de recollida de dades.

 

10. Normes sobre els comentaris al web

No es garanteix l'exactitud, integritat o veracitat dels missatges. GRUP EDEBÉ no es responsabilitza en cap cas de les opinions o informacions vessades pels usuaris. La publicació al web no implica el reconeixement de GRUP EDEBÉ de la informació com a certa ni tampoc la seva aprovació, conformitat o suport. Les opinions vessades reflecteixen únicament l'opinió personal o el punt de vista dels seus autors.

La responsabilitat de la informació proporcionada, les opinions i, en definitiva, del text íntegre dels missatges escrits per un usuari és exclusiva d'aquest usuari amb caràcter general.

No es permet la publicació de missatges que continguin informació falsa i/o que difamin alguna persona o entitat, així com de missatges amb contingut pornogràfic o de caràcter inapropiat per a persones menors d'edat. El mateix criteri s'aplica als missatges de tipus racista, sexista o crític amb determinats sectors o col·lectius socials.

 

11. Modificacions de les condicions d'ús

GRUP EDEBÉ es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d'ús d'aquest lloc web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al lloc web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

 

 

 

Copyright © grupo edebé 2018